Az ókori Egyiptom csodái, a mûvészet, a kultúra és az építészet hihetetlen hagyománya mindig a tudományos érdeklõdés középpontjában álltak. Azonban a kutatók a rengeteg régészeti expedíció, ásatás és feltárás során újabb és újabb rejtélyekkel szembesülnek. December 10-tõl már látható a DoQ-n a Múmiák nyomában címû sorozat, melyben izgalmas régészeti leletekkel és kincsekkel ismerkedhetnek meg a nézõk. De látható a csatornán a Múmiák és Egyiptom titkai is. íme, öt érdekes tény a Nílus ajándékáról, Egyiptomról: A nõk széles jogkörrel rendelkeztek Míg a legtöbb õskori, ókori, sõt modern kori társadalomra is a patriarchális berendezkedés jellemzõ, az ókori Egyiptomban a nõk széles jogi és pénzügyi függetlenséggel rendelkeztek. Míg például a hellenisztikus kultúrában csupán férjeik tulajdonaként kezelték õket, Egyiptomban szabadon vásárolhattak, lehetett saját tulajdonuk, sõt, szerzõdésekkel védhették jogaikat. Nem volt ritka például, hogy a nõk a férfiakkal házassági szerzõdést kötöttek, de akár el is válhattak férjüktõl, és újraházasodhattak. Nem volt tabu a vérfertõzés A szent, isteni vérvonal hígulása ellen, és a vagyon megtartása érdekében nem volt ritka, hogy közeli rokonok, unokatestvérek, sõt akár testvérek kötöttek házasságot. Az egyiptomiak hitték, hogy a fáraók az istenek leszármazottai, ezért szorgalmazták, hogy a hatalom a családban maradjon. Egyiptomi macsók és kéretlen közeledéseik Annak ellenére, hogy illetlen viselkedésnek számít, ha egy nõnek a férfiak füttyögnek, kiabálnak az utcán, sok ilyen esettel találkozhatunk. Ez a jelenség egyáltalán nem új keletû, Hérodotosz, görög történetíró számolt be arról, hogy az ókori Egyiptom utcáin is így zajlottak a dolgok. A nõk sokszor voltak inzultusnak kitéve, és állniuk kellett a férfiak kellemetlenkedõ közeledési kísérleteit. Tökéletes testû fáraók A fennmaradt festmények, szobrok, amelyek a fáraókat ábrázolták, nem mindig mutattak reális képet a megrendelõkrõl. Az uralkodók gyakran azt parancsolták a festõknek, szobrászoknak, hogy karcsú, izmos testtel ábrázolják õket, pedig a mumifikált tetemek másról árulkodtak. Több fáraó földi maradványai elhízásra, sõt sokszor cukorbetegségre utaltak, ami nem is csoda, hiszen elõkelõ helyet foglalt el étrendjükben a méz, a kenyér és a sör. A piramisok építõi A piramisok tökéletes kivitelezése a korabeli mesteremberek, tehetséges iparosok és kitartó segédmunkások munkáját dicséri. Hérodotosz utalt rá elõször, hogy rabszolgák dolgoznak a monumentális építményeken, azonban ez a teória napjainkra megdõlt. Az viszont igaz, hogy az ókori egyiptomiak tartottak rabszolgákat, leginkább azonban háziszolgaként vagy földmûvelõként foglalkoztatták õket.