A korábbi 543 és félről 445-re csökkent az influenzaszerű megbetegedés miatt orvosukat felkereső betegek 100 ezer lakosra becsült arányszáma Veszprém vármegyében a 11. héten, miközben 646 és félről 453-ra mérséklődött az országos átlag

Az új oltár és a liturgikus bútorok április 6-án, nagycsütörtökön már a helyükön állnak majd, a megújítást követő első szentmisén láthatják is azokat a hívők, templomlátogatók

Minden, a sportszervezet tevékenységével összefüggő költség és kiadás részfinanszírozására lehet jelentkezni működési célú támogatás, sportrendezvény lebonyolítása és versenyen való részvétel támogatása kategóriákban