Változtattak a veszprémi lakásfenntartási, gyógyszer- és rendkívüli települési támogatás feltételein a megyeszékhely júniusi Közgyűlésén - megszavazták a képviselők a pénzbeli szociális ellátások jogosultsági körülményeinek a kiterjesztéséről szóló előterjesztést, hogy a rászoruló emberek eddigi és az eddiginél szélesebb rétege igénybe vehesse azokat. A Méz Rádiónak nyilatkozó Porga Gyula polgármester elmondta: a rendeletben a települési támogatások jogosultsági feltételeként a jövedelemhatárt az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének - eltérő - százalékában határozták meg. Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege évek óta változatlanul 28 és fél ezer forint, ugyanakkor a nyugdíjak, nyugdíjszerű ellátások, a garantált bérminimum és a minimálbér összege minden év január 1-jével emelkedik. Ebből következően a szociálisan rászorult emberek egy része évről-évre kiszorul a támogatás lehetőségéből - ezen segítenek azzal, hogy megemelték a jelenlegi jogosultsági feltételként meghatározott jövedelemhatárt. Így lehet biztosítani egyrészt azt, hogy az eddig támogatottak továbbra is jogosultak maradjanak, másrészt a jogosultak száma emelkedjen. (A képen a Méz Rádiónak nyilatkozó Porga Gyula, Veszprém polgármestere - fotó: Polgármesteri Hivatal)