Beiskolázási támogatást biztosít Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata azoknak a Veszprém közigazgatási területén lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen a városban élő, a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató gyermekeknek, illetve fiatal felnőtteknek, akiknek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 százalékát, 85 500, egyedülálló szülő vagy törvényes képviselő esetében a 350 százalékát, 99 750 forintot - augusztus 1-je és szeptember 30-a között nyújthatja be a támogatási kérelmet a szülő vagy törvényes képviselő, illetve a nagykorú jogosult. A közleményben felhívják a figyelmet: a kérelemhez csatolni kell a tanulói jogviszony fennállásáról szóló igazolást; a támogatásra való jogosultság részletes feltételei, valamint a kérelem nyomtatvány letölthető a veszprem.hu oldalon. A jogosultsági feltételek fennállása esetén az alapfokú nevelési-oktatási intézményben tanuló részére 16. életévének betöltéséig 10 000, a középiskolában vagy szakképző iskolában tanuló részére az érettségi vagy az első szakképesítés megszerzéséig, de legfeljebb 20. életévének betöltéséig 12 000 forint támogatás nyerhető el. A beiskolázási támogatással kapcsolatos további felvilágosítás kérhető személyesen a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán hivatali időben, vagy a Közjóléti Iroda szociálpolitikai ügyintézőitől a 88-549-164, 88-549-119-es telefonszámokon. (Illusztráció: faktor.hu)