Mentesül a kommunális adó megfizetése alól Veszprémben a lakcímnyilvántartás szerinti életvitelszerűen lakhelyéül szolgáló lakása után, aki betöltötte a 65. életévét 2021. december 31-ig és egyedül él - és az is, aki a családok támogatásáról szóló törvény alapján a vele egy háztartásban élő legalább 3 gyermek után részesül családi pótlékban, vagy nevelőszülőként, illetve hivatásos nevelőszülőként legalább 3 gyermek után részesül családi pótlékban. Az adómentességek további feltétele, hogy adózó több lakás- vagy üdülő tulajdonjogával, haszonélvezeti jogával, valamint lakás bérleti jogával nem rendelkezhet, továbbá üzleti célra nem hasznosíthatja az érintett lakás ingatlant. A veszprem.hu oldalon hívják fel a figyelmet, hogy az adómentességek megállapításához szükséges kérelmet január 31-ig kell benyújtani az Adóirodához; az ez után benyújtott igényt csak igazolási kérelemmel együtt fogadnak el. A szükséges nyomtatványok letölthetőek a honlapról, vagy beszerezhetőek az ügyfélszolgálati irodán. (Illusztráció: piacesprofit.hu)