Beiskolázási támogatást biztosít a veszprémi Önkormányzat azoknak a Veszprém város közigazgatási területén lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen a városban élő, a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató gyermekeknek, illetve fiatal felnőtteknek, akiknek családjában nem haladja meg az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 százalékát - ami 85 és fél ezer forint; egyedülálló szülő vagy törvényes képviselő esetében a 350 százalékát - ez pedig 99.750 forint. Augusztus 1. és szeptember 30. között lehet benyújtani a kérelemhez szükséges nyomtatványt - a dokumentáció és minden fontos részlet megtalálható a veszprem.hu oldalon; felvilágosítás kérhető személyesen a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán hivatali időben, vagy a Közjóléti Iroda ügyintézőitől. Már megnyílt szintén két kategóriában a veszprémi Önkormányzat által kiírt felsőfokú tanulmányi ösztöndíjpályázat - ez esetben is a veszprem.hu oldalon érhetők el a részletek, valamint a jelentkezéshez szükséges nyomtatványok - a pályázatokat augusztus 31-ig Veszprém polgármesterének címezve kell benyújtani a Polgármesteri Hivatalnál. (Illusztráció: ripost.hu)