Június 15-től kezdődhetett el és augusztus 23-ig lehetséges ottalvós táborok szervezése a többi között Veszprém megyében is a táborozók biztonságának és egészségének szigorú védelme mellett - a tábor nyitása előtt legalább hat héttel írásban kell bejelenteni a táboroztatást a Veszprém Megyei Kormányhivatalnál. A szervezet írja honlapján: a táborokban kizárólag egészséges, tüneteket nem produkáló diákok és szervezők vehetnek részt, a szülőnek írásban nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke egészséges és nem észlelhetők betegség tünetei rajta. A 18 év feletti szervezők és segítők védettségi igazolvány birtokában végezhetnek munkát a tábor területén. A biztonság érdekében a kormányhivatal népegészségügyi és élelmiszerlánc-biztonsági szakemberei folyamatosan végeznek ellenőrzéseket. Az intézkedések célja, hogy elkerüljék az esetleges problémákat, felhívják a figyelmet a szabályok betartására és pótoltatni tudják a hiányosságokat. (illusztráció: hobbykreativ.hu)