Jövõ hétfõtõl végzi Veszprémben a fenyõk begyûjtését a tömbházas közterületekrõl a hulladékgazdálkodási közszolgáltató - a VHK Nonprofit Kft. tájékoztatja a lakosságot, hogy külön járatot indít erre a célra. A fákat a hulladékgyûjtõ edények közvetlen környezetébe kell kihelyezni, lehetõleg kupacokat képezve. Az összegyûjtött fákat zöldhulladékot hasznosító társaság veszi át termikus hasznosításra vagy komposztálásra. A családi házas övezetekben külön gyûjtõjárat nem dolgozik. A kertvárosi övezetben élõk a saját gyûjtõedényük mellé helyezzék ki fenyõiket, lehetõleg a kommunális hulladék gyûjtési napjain, amikor azokat is elszállítják. (Fotó: castellum.do)