Április 20-án és 21-én reggel 8 és 19 óra között írathatják be gyermekeiket Veszprémben a szülők a Veszprémi Tankerületi Központ illetékességi területén működő általános iskolákba - a tankötelezettsége teljesítését szeptember 1-jétől megkezdő gyermekét a szülő ebben az időszakban köteles beíratni a választott vagy a lakóhelye - ennek hiányában tartózkodási helye - szerint kötelező felvételt biztosító általános iskola első évfolyamára. A közleményben sorolják: az ehhez szükséges dokumentumok: a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, a gyermek születési anyakönyvi kivonata, a gyermek TAJ-kártyája, a szülő/gondviselő személyazonosító igazolványa. A felvételi kérelem – a beiratkozás egyszerűsítése érdekében - előzetesen benyújtható a KRÉTA rendszer e-Ügyintézés szülői felületén keresztül is. A KRÉTA rendszer működéséről az iskolák honlapjain található tájékoztatás. Elektronikus formában benyújtott felvételi kérelem esetében a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok eredetijének személyes bemutatása továbbra is szükséges. A felvételről az iskola igazgatója dönt, amelyről írásban értesíti a szülőket. A döntés ellen a szülő a közléstől, vagy a tudomásra jutástól számított 15 napon belül jogorvoslati kérelmet nyújthat be. További részletek olvashatóak a veszprem.hu oldalon.