Elvégezte feladatát, megvalósította a célkitûzéseket, így a megszûntetésérõl döntött a novemberi közgyûlés: befejezte mûködését a Veszprémben született világhírû hegedûmûvész és zenepedagógus emlékének ápolására, hegedûfesztivál elõkészítésére alakult Auer Lipót Emlékbizottság. Porga Gyula elnök, polgármester a Méz Rádiónak úgy értékelt: már az elsõ alkalommal óriási sikkerrel robbant be Veszprém kulturális életébe a fesztivál, azóta is a világhírû mûvészek lépnek fel évrõl-évre a hegedû ünnepén.