Gyorsult a népesség természetes fogyása, mértéke azonban elmaradt az országostól Veszprém megyében - az átlagossal ellentétben csökkent az élve születések száma, a halálozásoké viszont annál kisebb ütemben nõtt. Sok más mellett ez is kiderül a KSH most megjelent Fókuszban a megyék – 2017. I. félév címû kiadványából. Itt olvasható: tovább javultak 2017 II. negyedévében a megye munkaerõpiaci mutatói; a foglalkoztatottak száma az országosnál nagyobb mértékben nõtt, a munkanélkülieké pedig négytizedével csökkent. A fõváros és a megyék sorrendjében a foglalkozási arány a harmadik, a munkanélküliségi ráta a második legkedvezõbb a régióban. A megyei bruttó átlagkereset növekedési üteme meghaladta az országost, de összege attól továbbra is elmarad.